top of page

Group

Public·71 members

((ŽIVÝ SPORT<<)) Lanžhot Zlín koukněte se živě 30 srpna 2023


4/2011


(sportovní tv) Olomouc Liberec přenos živý 27 srpna 2023 SK


Koncerty, festivaly 2023, divadla, akce pro děti, kultura 2023


Živé výsledky, rozpis a statistiky hráčů TJ Sokol Lanzhot


[[[SLEDUJTE=]]===] Skalica Vyškov živý prenos 14.01.2023


Přehled nejnovějších zpráv


Konkrétně se jedná od 1. dubna 2019 o navýšení příspěvku u IV. Stupně, tedy lidí s nejtěžším postižením, o šest tisíc korun na celkovou částku korun měsíčně. A dále od 1. července 2019 Co se děje v knihovně V únoru proběhla v knihovně dílnička pro děti. Tématem byla zima a sv. Valentýn. Nechybělo ani posezení v kavárně pro rodiče. V dubnu nás čeká další, tentokrát na téma jaro a Velikonoce. Setkáme se znovu s paní Evou Holíkovou a paní Vendulou Navrátilovu a pomocí BIG SHOTU si vytvoříme krásná velikonoční a jarní přání. Takže pokud budete mít 5.


FORTUNA:LIGA - preview 7. kola


Přinesly jej děti v obětním průvodu a společně jsme jej při mši svaté požehnali. Rodiny, děti, rodiče či maminky v požehnaném stavu - můžete si vyprošovat od malého Ježíše potřebné milosti a dary pro váš život. Za krásný dar dárci děkujeme! 2627 Carlo Carreto - Co znamená věřit ve vzkříšení Až uvidíš bouřku, která tříští les, zemětřesení, které mává zemí, řekni si: Věřím, že les se obnoví, že se země vrátí do své nehybnosti.


etapa, regenerace basketbalového hřiště u ZŠ Kobylí a pořízení moderního technického zázemí pro interaktivní výuku v obecní knihovně. Milí čtenáři, přeji vám krásné jarní měsíce Váš starosta Pavel Kotík Výpis usnesení zastupitelstva Obce Kobylí č. 6/2018 ze dne Zastupitelstvo Obce Kobylí po projednání přijalo následující usnesení: UZ/01/06/2018 ZO schvaluje program jednání zastupitelstva UZ/02/06/2018 ZO volí ověřovatele zápisu R. Kováře a Pavla Nováka a jako návrhovou komisi volí předsedkyni Marii Ondrušovou a členy Ivo Kutáče a Jiřího Možného UZ/03/06/2018 ZO schvaluje opravu usnesení 03/04/2018 ze dne, které zní: Zastupitelstvo obce Kobylí schvaluje finanční dotaci pro SDH Kobylí ve výši Kč a současně schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Kobylí týkající se předmětné dotace a pověřuje starostu obce podepsáním této smlouvy UZ/04/06/2018 ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.


Spravoval tetce Milce stoličku, aby mohli jit v nedělu za babama. Oni se ty ženský v nedělu po obědě scházijú a všecko proberú. Kerá s kým a kerej s kerú. Co majú práce. A stařenka jim říkávali, kemu se chce, ten si prácu nande a kemu se nechce ten má pořád podělaný. Z bednářem sem se rozlúčil a šel sem zehnat formanku. Abys rozuměl. Potřebuju poslat švagrovi víno, tak idu na počtu a nádraží. Tak sem si to zkrátil po štrece. Dobře se nešlo.


Adam je oporou dorostu ve Velkých Pavlovicích, který si úspěšně vede v krajské soutěži I. třídy, po podzimní části jsou Velké Pavlovice v tabulce na prvním místě. Slavnostní předání ocenění se konalo 9. února v boleradickém divadle. Blahopřejeme. Adame, můžeš krátce popsat svoji dosavadní fotbalovou kariéru? Začal jsem hrát v 8 letech na Vrbici za přípravku. Trénoval mě Michal Kocourek.


Potom mně to kapká na škarbale. Tož natahni teho výgruntovýho. Mýváš to dobrý. Letos to bylo slabší, ten najburg trochu sprchl. Ale ostatní bylo dobrý. A mně to stačí. Šak si na to sám. Tvoja nepije, to bys temu dal. Ona říká, dyž možu kopat, možu aj slopat. Janku, zdá se mně, že ten koštýř púščals dost hluboko, beztak to máš ze šumem. To víš, ubývá teho. Na dvojce už mám datum, abych věděl, kdy mám zapálit síru. Šmakuje ti to, říká se, že čím je víno starší, tým je lepší.


S díky a přáním všeho dobrého Bc. Jana Studýnková koordinátorka sbírky OCH Břeclav 1516 Ukliďme Kobylí Stalo se tradicí, že na jaře se skupina dobrovolníků vydá uklidit vybrané lokality v Kobylí a jeho okolí. Tentokrát se k nám přidá Myslivecký spolek z Kobylí. Bude nás víc! U bývalé bobří hráze chystáme táborák na zakončení dalšího ročníku úklidu. Míst, která potřebují vyčistit, je stále dost. Hlavně plasty znečišťují přírodu okolo nás.


Zlín - Vsetín livestream: Chance liga play off 2023 živě


1986, pak na ministerstvu školství. V letech působil jako proděkan na Pedagogické fakultě UK. Na tyto obory byla také orientována jeho rozsáhlá publikační činnost. Cestoval po evropských státech, to mu umožňovala dobrá jazyková vybavenost ovládal tři světové jazyky. Oldřich Franc se soustředil na historické památky a místa významných událostí, především spjaté s 2. světovou válkou. Doc. Oldřich Franc se po odchodu do důchodu v roce 1990 začal plně věnovat studiu historie. Zaměřil se na důkladné studium dějin jižní Moravy a naší obce Kobylí, kam z Prahy občas zajížděl. Navázal spolupráci s nově vzniklým muzeem obce. Velmi významná je jeho publikační činnost pro obec Kobylí.


otahalova@seznam. cz:00 až 21::00 až 21: Vinařství Rusňákovi vin. rusnakovi@gmail. com Rodinné vinařství Čotek a synové vinocotek@seznam. cz Vinařství Ondřej Brdečko brdecko. ondrej@seznam. cz Vinařství Marcel Lanžhotský lanvin@. cz Vinařství Topinkovi topinkamira@seznam. cz Vinařství VAJBAR Kobylí petr. vajbar@seznam. cz Vinařství Varmužovi varmuzovi@seznam. cz Zarážení hory Kobylí Sklep U Borovičků josefborovicka86@seznam.


IPV: Kompletní seznam obcí pokrytých ADSL - 2. kapitola


[[sledovat živě!!]!] Hostouň Dukla koukněte se 9 srpna 2023


Třešť je nazývána městem betlémů. Betlémářství je zde stále živé díky členům Spolku přátel betlémů v Třešti. Každoročně od svátku sv. Štěpána do Hromnic je možné navštívit asi dvacet rodin, které vystavují betlémy ve svých domácnostech. Rozdělili jsme se na několik skupin a spolu s místními průvodci jsme procházeli toto kouzelné městečko, naslouchali zajímavému výkladu a obdivovali krásu a šikovnost předků i současných autorů. Sice mrzlo až praštělo, daleko více jak u nás, ale nám to nevadilo, protože jsme byli zaujati krásnými zážitky a dobrou náladou. Při zpáteční cestě jsme se ještě zastavili v Třebíči v bazilice sv. Prokopa. Zde nás přivítal pan Tříkrálový koncert farář a provedl touto unikátní památkou, která je spolu s židovskou čtvrtí zapsána do světového kulturního dědictví UNESCO.


Ale vše bylo nakonec zvládnuto výborně, tak jako vždy. Jsem vděčná všem za ochotu, vstřícnost i trpělivost, i za každý tón koledy My tři králové jdeme k vám, jejíž slova se nesčetněkrát nesla obcí. Tříkrálová sbírka je nejen o financích, ale především o rozdávání radostného poselství o narození našeho Spasitele a také vytváří v malých dětech povědomí, že je potřeba druhým lidem pomáhat. Děkuji i panu starostovi, místostarostovi i pracovnicím obecního úřadu, kteří svým dílem přispěli k úspěchu a hladkému průběhu této sbírky.


Předvelikonoční jarmark s moravskými pašijemi Víti Marčíka Těšit se můžete na: Divadlo Víti Marčíka, dětský folklórní krúžek Slunéčko z Kobylí, komentované prohlídky výrobou, smoothie workshop, minijarmark a dílničky pro děti. vstup zdarma 7. dubna 2019 Inzerce 2728 Za betlémy do Třeště V mrazivou sobotu 19. ledna se uskutečnil velice hodnotný zájezd do Třeště a do Třebíče. Početná skupina poutníků(výletníků) měla možnost navštívit bývalé působiště Otce Tomáše.


Těšíme se shledání opět za rok na Výstavě vín, nebo na nějaké další akci zahrádkářského svazu. Čotek Vladimír - ZO ČZS Kobylí 2021 Orel Jednota Kobylí informuje Místní duchovní správce obce Kobylí P. Tomáš Caha farář předal pamětní listy a medaile za účast na zimních běžeckých závodech pod názvem BĚŽÍME K JESLIČKÁM, který proběhl ve čtvrtek u kostela v Kobylí. Na závěr všem zúčastněným popřál pevného zdraví a spokojenosti v novém roce V pátek proběhl ve sportovním areálu na orlovně v Kobylí MINI BENCHPRESS pro rodiny s dětmi. Rád bych se vrátil ještě k adventu, kdy jsem dostal zajímavou informaci, kterou napsala paní učitelka dětem, rodičům s přáním do nového roku. Stojí to za to, si to přečíst! Advent doba očekávání, příprav na nejkrásnější svátky v roce Vánoce. I děti ve školních třídách prožívají toto období jako zcela jiné, klidnější.


" Když tě bude hřích škrtit a bude ti, jako by ses dusil, řekni si: Kristus vstal z mrtvých a já vstanu ze svého hříchu. Když ti bude stáří a nemoc ztrpčovat život, řekni si: Ježíš vstal z mrtvých a učinil nové nebe a novou zemi. Když uvidíš svého syna utíkat z domova, a tvé sny se ti rozplynou, řekni si: Můj syn Bohu neunikne, Bůh ho miluje. Až si povšimneš, že láska kolem tebe uhasíná, až se ti bude zdát, že svět je porážkou Boha, až ti bude nevolno ze zmatku, teroru, a válek, řekni si: Ježíš zemřel a vstal, aby přinesl spásu. Až někdo z tvých blízkých bude na smrtelné posteli a budeš hledět na jeho smrtelnou úzkost z odloučení, řekni jemu i sobě: Uvidíme se v království Božím. Tohle znamená věřit ve vzkříšení! Velikonoce plné naděje a radosti Vám přeje P. Tomáš Caha Plán akcí ve farnosti Kobylí předvelikonoční svátost smíření (budou zpovídat 4 kněží) Květná neděle z Kobylí na Vrbici - křížová cesta Svatý Jiří hodová mše sv.


Podivín 3-2021.indd


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

bottom of page